AIP:N MUUTOS NR 03/2019 – Ilmatilamuutokset 25.4.2019

Suomen ilmailukäsikirja (AIP SUOMI / FINLAND) sisältää pysyvää laatua olevat ilmailun perustiedot Suomen ilmailutiedotuspalvelun vastuualueelta. Sitä ylläpidetään AIP:n muutoksilla (AMDT, AIP AMDT), jotka sisältävät uusittuja sivuja ja karttoja. AMDT-sivulle on listattu amendmentin kansilehti ja muuttuneet tiedostot. Amendmentin voimaantulopäivämäärä on sama kuin AIP:n. AIP:n ja amendmentin tiedostot ovat nykyään siis samat.

AIP:n muutos NR 03/2019, jonka voimaantulopäivä 25.2019, sisältää poikkeuksellisen paljon ilmatilamuutoksia, joiden huomioiminen päivittäisessä operoinnissa on välttämätöntä.

Ilmatilamuutosten seurauksena kaikki 1:500 000 ilmailukartat on päivitettävä. Suomen Moottorilentäjien Liitto yhdessä openflightmaps-organisaation kanssa ylläpitää Suomen ilmailukarttoja.

Voit tilata uudet kartat edullisimmin SMLL:ltä ilmoittamalla haluamasi karttalehdet ja niiden määrän liiton sihteerille.

Openflightmaps-karttalehtien hinnat ovat seuraavat:

Karttalehti Hinta tilaajalle Oulussa
Helsinki East 89,3×70,0 cm 11,50 €
Ivalo 87,9×60,8 cm 9,90 €
Kuopio 77,3×67,5 cm 9,70 €
Oulu 101,3×81,5 cm 14,90 €
Rovaniemi 75,5×62,9 cm 8,75 €
Southern Finland 113,5×86,0 cm 17,50 €
Vaasa 82,1×70,0 cm 10,50 €
Helsinki West 92,4×78,0 cm 13,50 €

Posti- ja pakkauskulut lisätään hintaan, n. 10€/lähetys.

EASA:n Easy Access Rules -päivityksiä

Easy Access Rules for Aircrew

Kölnin IAOPA Europe’n aluekokouksessa tuli esille, että ”‘Easy Access Rules” olivat lähes 3 vuotta vanhoja, päivittämättömiä versioita.  EASA on IAOPA Europe’n pyynnöstä julkaissut tarkistetun version. Asiakirja on 1735-sivuinen ja tiedoston koko on noin 30 Mt. Määräyskohtaiset tiedostot ovat ladattavissa alla olevista linkeistä;

Nämä versiot EIVÄT kuitenkaan vielä sisällä viimeisimpiä EASA:n hallintoneuvoston hyväksymiä muutoksia. Asiakirjaa päivitetään jatkuvasti.

Komission täytäntöönpanoasetus (EU) 2019/430 – Modulaarinen LAPL

Tiettyjen LAPL-lupakirjan koulutusmoduulien suorittaminen mahdollistaa joidenkin oikeuksien saannin ennen LAPL-lupakirjan myöntämistä. Siihen sisältyy kuitenkin myös kansallisten ilmailuviranomaisten oikeus myöntää kansallisia mittarilentokelpuutuksia huhtikuuhun 2021 asti.

Muutetaan asetuksen (EU) N:o 1178/2011 4 artikla seuraavasti:
(1) Korvataan 7 kohta seuraavasti:
”(7)Jäsenvaltio voi seuraavin edellytyksin antaa LAPL-lupakirjakoulutuksessa olevalle lento-oppilaalle luvan käyttää rajoitettuja oikeuksia ilman valvontaa ennen kuin lento-oppilas täyttää LAPL-lupakirjan myöntämisen edellyttämät vaatimukset:
a) oikeuksien laajuus perustuu jäsenvaltion suorittamaan turvallisuusriskien arviointiin, jossa otetaan huomioon lentäjän aiotun pätevyystason saavuttamiseksi tarvittavan koulutuksen laajuus;
b) oikeudet rajoitetaan seuraaviin:
i) luvan myöntävän jäsenvaltion koko kansallinen alue tai sen osa;
ii) luvan myöntävässä jäsenvaltiossa rekisteröidyt ilma-alukset;
iii) yksimoottoriset mäntämoottorikäyttöiset lentokoneet ja helikopterit, joiden suurin sallittu lentoonlähtömassa on enintään 2000 kg, sekä purjelentokoneet ja ilmapallot;
c) kun tällaisen luvan haltija hakee LAPL-lupakirjan myöntämistä, hän saa luvalla suorittamastaan koulutuksesta jäsenvaltion määrittämän hyvityksen hyväksytyn koulutusorganisaation tai ilmoituksen tekevän koulutusorga­nisaation suosituksen perusteella;
d) jäsenvaltio toimittaa määräaikaisraportit ja turvallisuusriskien arvioinnit komissiolle ja virastolle kolmen vuoden välein;
e) jäsenvaltiot seuraavat tämän kohdan mukaisesti myönnettyjen lupien käyttöä sen varmistamiseksi, että ilmailun turvallisuus on hyväksyttävällä tasolla, ja toteuttavat asianmukaiset toimenpiteet, jos havaitaan kohonnut turvalli­suusriski tai muita turvallisuuteen liittyviä huolenaiheita.”
(2) Korvataan 8 kohdan johdantolauseessa ilmaisu ”8 päivään huhtikuuta 2019” ilmaisulla ”8 päivään huhtikuuta 2021”.

Easy Access Rules for Air Operation

Tähän sisältyy nyt osia niistä kohdista, joita on muutettu!

AMC/GM for Part-NCO

Part- NCO:n konsolidoitu AMC / GM

Guidance Material (GM) to AnnexI–Definitions for terms used in Annexes II to VIII

Kooste Easy Access -säännöissä käytetyistä määritelmistä Air OPS :ssa

GM for the Cover Regulation for Air Operation

“The term ‘other-than-complex motor-powered aircraft’ is used synonymously with the terms ‘other than complex motor-powered aircraft’ and ‘other than complex motor-powered aircraft’. Whenever one of these terms is used, it includes also non-motor-powered aircraft such as sailplanes….”

Termiä ”muut kuin monimutkaiset moottorikäyttöiset ilma-alukset” käytetään synonyymisesti ilmaisuihin ”muut kuin monimutkaiset moottorikäyttöiset ilma-alukset” ja ”muut kuin monimutkaiset moottorikäyttöiset ilma-alukset”. Aina kun jokin näistä termeistä on käytössä, se sisältää myös muita kuin moottorikäyttöisiä ilma-aluksia, kuten purjelentokoneita ….

Viranomaiskokeet viikonloppuna 27-28.4.2019!

Traficom on päättänyt tehdä kokeilun viikonloppuna pidettävistä ilmailun teoriakokeista. Suomen Moottorilentäjien Liitolla on poikkeuksellinen mahdollisuus muiden Traficomin yhteistyökumppaneiden mukana pitää kokeet viikonloppuna 27-28.4.2019 molempina päivinä kello 9.00-16.00.

SMLL järjestää ilmailun viranomaiskokeita kaikkia lupakirjoja ja kelpuutuksia varten aina ATPL-kokeisiin saakka.

Mikäli haluat osallistua tuolloin järjestämäämme koetilaisuuteen, toimi seuraavasti:
1. Varmista, että olet saanut koulutusorganisaatioltasi tarvitsemasi suosituksen kokeisiin
2. Lähetä suositus koejärjestelijöille sähköpostilla osoitteeseen teoriakokeet[ät]smll.fi
3. Tämän jälkeen käy ilmoittautumassa Traficomin sivuilla kokeeseen Traficomin lomakkeella
4. Lähetämme sinulle kutsun saapua kokeisiin

Ensisijainen kokeenpitopaikka on toimistojemme yhteydessä Oulunsalossa osoitteessa Kauppiaantie 5.

C-STAN muutos tulossa!

 

Dominic Roland (EASA) kirjoitti EASA:n GA-yhteisössä mielenkiintoisen jutun, josta lainaus alla:

Within the next month, EASA will be releasing an update to CS-STAN Standard Changes and Standard Repairs. If everything goes well, the update should include CS-SC005a, which will authorise aircraft maintenance engineers to connect GNSS position sources to an ADS-B capable transponder to enable ADS-B OUT.
Three configurations will be permissible under this standard change:
Configuration 1
certified transponder + certified GNSS
conforms to AMC 20-24 but with (E)TSO-C166b unit for ADS-B OUT
reports SIL = 3 and SDA = 2
Configuration 2
certified transponder + ADS-B OUT + TABS GNSS[1]
reports SIL = 1 and SDA = 1
Configuration 3
certified transponder + ADS-B OUT + uncertified GNSS
reports SIL = 0 and SDA = 0 (for airborne traffic awareness only)
This SC is not suitable for the release to service of the aircraft by the Pilot-owner, it must be performed by a licensed aircraft maintenance engineer. However, the engineer does not have to apply for a Minor modification, which significantly reduces costs and saves time.

Tuo kolmoskohta tarkoittaa, että minkä tahansa GPS-laitteen voi kytkeä ADS-B OUT-transponderiin tai transponderin ja erillisen ADS-B OUT’n kanssa F-huolto-organisaation toimesta ilman muutoshyväksyntää.

GPS voi olla soveltuvalla väylällä varustettu navigaattori  tai jopa Raspberry Pi PilotAware-softalla ja tarvikeosilla.

Suomen Moottorilentäjien Liitto esitti lausunnossaaan Ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategiaan Suomessa 2018 – 2030,  että harraste- ja yleisilmailun kustannusten minimoimiseksi kommunikaatioteknologioiden kehityksen myötä kaikki digitalisaation mahdollisuudet tulee käyttää hyödyksi.

Vesiputousmalleihin perustuva laitekehitys ja laitehyväksynnät tulee korvata hyväksymällä ketterän kehityksen menetelmillä kehitetyt vaatimusten mukaiset laitteet suunnittelijan vaatimustenmukaisuusilmoituksella.

Näiden menetelmien tuloksena uusien laitteiden kustannustaso on vain 1-10 % ETSO ja TSO-laitteiden kokonaiskustannuksista. Laitteiden kehityksen, hankinnan ja asennuksen aikajänne on minimaalinen verrattuna ETSO- ja TSO-laitteisiin.

Vuoden Lentäjä -kunniakirjat Anssi Rekulalle ja Ari Toloselle

Koelennolle lähteneen ATOL LSA 650-lentokoneen kuomu aukesi pian lentoonlähdön jälkeen tiistaina 3.7.2018. Lentäjät yrittivät ensin ratkaista ongelmaa hidastamalla nopeutta ja samalla vetäen kuomua kiinni, mutta eivät onnistuneet yrityksessä.

Pakkolaskun tehneet lentäjät selvisivät laskusta ehjin nahoin, mutta maahantulon jälkeen kone syttyi palamaan, jolloin he saivat jonkin verran palovammoja. Lentokone tuhoutui täysin tulipalon seurauksena.

Koneen lentäjät, Ari Tolonen ja Anssi Rekula, ovat esimerkillisellä tavalla omakohtaiseen kokemukseen perustuen esittäneet loogisen ja analyyttisen selonteon lennosta ja erityisesti onnettomuuden syistä ja seurauksista eri ilmailutilaisuuksissa. Ari ja Anssi ovat näissä tilaisuuksissa korostaneet riittävän lennon valmistelun ja varustautumisen merkitystä pakkolaskusta selviytymisessä.

He ovat hyvän ilmailutavan mukaisesti välittäneet ja ilmaisseet kaiken lento-onnettomuudessa kokemansa ja oppimansa, jotta kaikki ilmailijat hyödyntäisivät heidän kokemuksensa vaarojen ja onnettomuuksien välttämiseksi. Molemmilla lentäjillä on edellä mainitun lisäksi vuosikymmenien kokemus ilmailusta erilaisilla ilma-aluksilla, joten tämän ns. hiljaisen tiedon saattaminen ilmailuyhteisön tietoon on tunnustuksen arvoinen asia.

Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus teki päätöksen Vuoden Lentäjä 2018 -kunniakirjojen myöntämisestä Anssi Rekulalle ja Ari Toloselle 27.1.2019 pitämässään hallituksen kokouksessa.

Muutettu ilmailumääräys: Lentomiehistöä koskevien komission asetukseen 1178/2011 sisältyvien säännösten soveltaminen Suomessa (GEN M1-9)

Liikenne- ja viestintäviraston 25.1.2019 antamalla ja 26.1. voimaan tulevalla määräyksellä muutetaan aiempaa samannimistä määräystä vuodelta 2018. Määräys ei edellytä asiakkailta toimenpiteitä, vaan siinä otetaan  käyttöön uuden EU-asetusmuutoksen mahdollistama siirtymäaika unionin ulkopuolisten maiden lupakirjoille  ei-kaupallisessa lentotoiminnassa.

Määräykseen tehdyt muutokset johtuvat 9.1. voimaan tulleesta EU-asetuksesta 2018/1974. Siinä annetaan jäsenvaltioille mahdollisuus jatkaa 20.6.2020 asti siirtymäaikaa lentomiehistöasetuksen 1178/2011 soveltamiselle lentäjiin, joilla on unionin ulkopuolisen maan myöntämä lupakirja ja lääketieteellinen kelpoisuustodistus ja jotka osallistuvat muuhun kuin kaupalliseen lentotoimintaan EU:n jäsenvaltioissa rekisteröidyillä tai EU-alueelle sijoittautuneen lentotoiminnan harjoittajan käyttämillä ilma-aluksilla. Suomessa periaatteena on ollut ottaa ilmailualan EU-asetusten mahdollistamat siirtymäajat käyttöön täysimääräisinä.

Tarkemmin TrafiComin sivuilla.

Liikenne – ja viestintävirasto Traficom:n lausuntopyyntö ilmatilan rakenteiden ja käytön toimivuudesta

Suomen Moottorilentäjien Liitto on osallistunut Ilmatilan hallinnan neuvottelukunnan (High Level airspace policy Body, HLB) toimintaan viime vuosien aikana. Ilmatilan hallinnan seminaarissa 27.9.2018 SMLL piti kaksi esitystä; toisen ilmatilan käyttäjän kokemuksista ja tarpeista sekä toisen suuren suosion saavuttaneen EasyVFR-sovelluksen ominaisuuksista.

Kansallisen ilmatilapolitiikan mukaisesti Liikenne- ja viestintävirasto Traficom laatii vuosittain ilmatilan hallinnan neuvottelukunnalle katsauksen Suomen ilmatilan käytöstä, ilmatilarakenteesta, kapasiteetin hallinnasta, reittiverkostosta sekä ilmatilan joustavan käytön periaatteen edistämisestä.

Ilmatilan hallinnan neuvottelukunta arvioi ilmatilan hallinnan tavoitteiden toteutumista perustuen Traficomin vuosittain laatimaan katsaukseen. Ilmatilan hallinnan neuvottelukunta antaa tarvittaessa suosituksia toimivaltaisille viranomaisille ja Ilmatilan hallintayksikölle toiminnan tehostamiseksi ja sujuvoittamiseksi.

Katsauksen valmisteluun liittyen Suomen Moottorilentäjien Liitto pyytää perusteltuja kommentteja kaikilta ilmatilan käyttäjiltä, erityisesti harraste- ja yleisilmailijoilta, aiheeseen liittyen.

Lausunnot pyydetään toimittamaan sähköpostitse 8.2.2019 mennessä SMLL:n hallitukselle osoitteeseen hallitus(at)smll.fi.

Hyvää Joulua ja Turvallista Uutta Vuotta

T. Suomen Moottorilentäjien Liiton hallitus ja puheenjohtaja

 

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloittaa toimintansa 1.1.2019

Liikenne- ja viestintävirasto Traficom aloittaa toimintansa 1.1.2019. Uuteen virastoon yhdistyvät liikenteen turvallisuusvirasto Trafi, Viestintävirasto ja Liikenneviraston tietyt viranomaistoiminnot, kuten Merikartoitus.

Virastojen yhdistyminen ei vaikuta olemassa oleviin toimintoihin tai asiakkaille tarjottaviin palveluihin. Toiminta ja palvelut jatkuvat keskeytyksettä ja niitä kehitetään edelleen.

Traficomin yhteystiedot 1.1.2019 alkaen

  • Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)traficom.fi (aiemmat sähköpostiosoitteet ohjataan uuteen osoitteeseen)
  • Päätoimipaikan käyntiosoite: Kumpulantie 9, 00520 Helsinki
  • Postiosoite: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom, PL 320, 00059 TRAFICOM
  • Traficomin puhelinvaihde: 029 534 5000, faksinumero: 029 534 5095
  • Verkkosivut: www. traficom.fi

Talvi on tullut – ainakin pohjoiseen

Kun vuodenaika vaihtuu talveen muuttuu sekä lennonvalmistelu että lentotoiminnan luonne. AOPA Air Safety Institute on laatinut tietovisan, jotta voit saada käsityksen valmiudestasi talvilentotoimintaan. Voit osallistua siihen tämän linkin takaa.