Ilmailun säädösinfo 23.10.2018

Tervetuloa Trafin järjestämään vuotuiseen ilmailun sääntelyä koskevaan sidosryhmätilaisuuteen tiistaina 23.10.2018 klo 9.30–15.00 Trafin auditoriossa (Kumpulantie 11, Helsinki). Tilaisuudessa käydään läpi ilmailun ajankohtaisia säädösasioita niin kotimaasta kuin EU-tasolta.

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 9.10. osoitteessa www.trafi.fi/ilmailusaados2018 

Alustava ohjelma: 

9.30 Aamukahvi
10.00 Ilmailujohtajan avauspuheenvuoro
10.30 Turvallisuudenhallinta ja EASA-asetus
10.45 EASA-perusasetuksen uudistus
11.15 Lounas
12.15 OPS/FCL-täytäntöönpanosäädökset ja kansalliset poikkeukset
12.45 Liikennepalvelulaki
13.15 Iltapäiväkahvi
13.45 Tilannekatsaus ultrakevytlentotoiminnan sääntelyyn (Jani Hottola, 30 min)
14.15 Ajankohtaista drone-asiaa (Jukka Hannola, 30 min)
15.00 Säädösinfo päättyy

Lisätietoja:
lakimies Leila Iikkanen, leila.iikkanen (at) trafi.fi

Suomessa sovellettavista lentosäännöistä annettua määräystä päivitetty

Määräysmuutoksella on huomioitu EU:n yhteisiin lentosääntöihin 18. elokuuta 2016 ja 12. lokakuuta 2017 sovellettavaksi tulleet muutokset. Merkittävimmät muutokset koskevat transponderin käyttöä sekä radiopuhelinliikennettä ja siinä käytettäviä sanontoja. Radiopuhelinliikenteessä käytettävät sanonnat on tähän saakka julkaistu ilmailumääräyksellä GEN M1-8 ja ilmailuohjeella GEN T1-10, joista GEN M1-8 kumotaan tarpeettomana ja ilmailuohjetta GEN T1-10 muokataan tarvittavin osin.

Voimassa olevaan määräykseen tehdään myös vähäisiä täsmennyksiä, kielellisiä korjauksia ja numerointimuutoksia. Sotilasilmailun osalta määräykseen on tehty sotilasilmailua sujuvoittavia muutoksia.

Lisätietoja:

yksikönpäällikkö Päivi Metsävainio, paivi.metsavainio (at) trafi.fi, puh. 029 534 6063

EASA:n uusi perusasetus on julkaistu

Euroopan parlamentti ja neuvosto julkaisivat 22.8.2018 uudistetun ilmailun turvallisuutta koskevan asetuksen. Ehkä tärkeimpänä uudistuksena on suomalaiseen ilmailuun eniten vaikuttava ns. Opt-out mahdollisuus sallii nykyistä suuremman MTOM:n tietyille ultrakeveille lentokoneille. Ultrien painonkorotuksen osalta jäsenvaltioille tulee oikeus hyväksyä kansallisesti 600kg MTOM maakoneita ja 650kg MTOM vesikoneita (myös 600kg purjelentokoneet). Maksimi sakkausnopeus laskuasussa on 45kts.

Trafin viimeisimmän tiedossa olevan linjauksen mukaan ultrien painonkorotus vaatii ilmailulain muutoksen. PEL- ja TRG-määräyksiin ei tulle muutoksia mutta pieniä muutoksia on odotettavissa OPS-määräyksiin. Edelleen linjauksena on, että Opt-out -ultra vaatii eroavaisuuskoulutuksen ellei lupakirjanhaltijalla ole aiempaa kokemusta perinteistä ultraa painavimmista lentokoneista.

Suomen Moottorilentäjien Liitto – AOPA Finland on ollut tiiviisti mukana niin kansallisessa yhteistyössä Trafin kanssa kuin myös osallistunut IAOPA Europe’n toimintaan aktiivisesti sääntelyn muokkaamiseksi harraste- ja yleisilmailulle suotuisammaksi. SMLL osallistui myös ilmailupäivään Brysselissä EU-parlamenttitalossa 10.1.2018, jolloin käsiteltiin uutta perusasetusta. Uusi asetus tulee voimaan 11.9.2018 ja sen vaikutukset näkyvät asteittain niin lentomatkustajille kuin kaikille ilmailun toimijoillekin.

Ilmatilan hallinnan seminaari 27.9.2018 – ohjelma päivitetty 12.09.2018

Trafi ja liikenne- ja viestintäministeriö järjestävät ilmatilan hallinnan seminaarin torstaina 27.9.2018 kello 12–16 Trafin auditoriossa (Kumpulantie 11, Helsinki).

Seminaarin tarkoituksena on kerätä käyttäjien kokemuksia ilmatilan hallinnasta ja rakenteiden toimivuudesta sekä informoida kansainvälisen regulaation perusteista ja vaikutuksista kansalliseen toimintaan.

Tilaisuudessa kuullaan mm. LVM:n, Trafin ja puolustusvoimien puheenvuorot sekä asiaa ilmatilan hallintaan liittyvästä kansainvälisestä sääntelystä, päivittäisestä ilmatilan hallinnasta ja ilmatilan käyttäjien kokemuksista.

Tilaisuuden ohjelma on ladattavissa tämän linkin takaa.

Tilaisuus alkaa klo 12 kahvituksella ja seminaari alkaa klo 12.30.

Ilmoittaudu tilaisuuteen viimeistään 17.9.2018 verkkosivuilla www.trafi.fi/ilmatilanhallinta.

Tilaisuuteen mahtuu korkeintaan 3 edustajaa kustakin organisaatiosta, mutta tilaisuuteen voi osallistua myös etäyhteydellä (ilmoitathan etäyhteydellä osallistumisesta ilmoittautumisen yhteydessä).

Tervetuloa!

Pekka Henttu
ilmailujohtaja, Trafi

DTO-asetuksen käyttöönoton aikataulu

DTO-asetus on julkaistu virallisessa lehdessä 13.8.2018 ja astuu siten voimaan 2.9.2018. Tämä tarkoittaa sitä, että ’ilmoituksenvaraisella koulutusorganisaatiolla (DTO)’, organisaatiolla, on oikeus antaa lentäjille koulutusta syyskuun toisesta päivästä alkaen. 10 a artiklan 1 kohdan toisen alakohdan mukaisesti tehdyn ilmoituksen perusteella.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2018.204.01.0013.01.ENG&toc=OJ:L:2018:204:TOC

EASA on ilmoittanut että AMC-materiaali julkaistaan seuraavan parin viikon aikana EASAn sivuilla.

https://www.easa.europa.eu/official-publication/acceptable-means-of-compliance-and-guidance-materials

Lausuntopyyntö ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategiasta

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoja ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategiasta.

Liikenteen turvallisuusvirasto on päivittämässä vuonna 2012 julkaisemaansa ilmailun navigaatio- ja valvontalaitejärjestelmien strategiaa. Euroopan Unioni on velvoittanut jäsenvaltionsa toteuttamaan Single European Sky (SES) asetuksissa kuvattuja toimintamalleja ilmaliikennepalvelun järjestämisessä. SES-asetuksen tavoitteena on Euroopan ilmaliikenteen kapasiteetin, turvallisuuden ja tehokkuuden lisääminen.

Trafi pyytää lausuntoja strategialuonnokseen 24.8.2018 mennessä. Lausunnot voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo (at) trafi.fi sekä kopionsaajaksi mika.saalasti (a) trafi.fi, tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

Strategialuonnos on ladattavissa tämän linkin takana. Suomen Moottorilentäjien Liitto pyytää jäseniltään perusteltuja kannanottoja määräysluonnoksesta, jotta liitto voi jättää jäsenkunnan näkemystä vastaavan lausunnon. Kommentit ja kannanotot voi lähettää hallitukselle osoitteeseen hallitus (a) smll.fi.

Lausuntopyyntö lentolupakirjoja koskevista yleisistä määräyksistä (PEL M1-4)

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) pyytää lausuntoja uudistetusta ilmailumääräyksestä PEL M1-4.

Uuteen määräykseen on yhdistetty aiemmat määräykset PEL M1-4, Ilmailulupakirjoja koskevia yleisiä määräyksiä ja PEL M1-5, Vanhentuneen kansallisen lupakirjan tai kelpuutuksen uudistaminen. Uusi määräys koskee yksinomaan lentolupakirjoja, koska lennonjohtajien lupakirjat ovat siirtyneet EU-sääntelyn alaisuuteen, ja lennontiedottajan ja huoltomekaanikon lupakirjoista on omat kattavat määräyksensä ANS M1-7 ja PEL M3-4. Määräyksestä on päivitetty EU-sääntelyn vuoksi vanhentuneet osuudet.

Määräys kattaa EASA-asetuksen 216/2008 liitteessä II tarkoitettujen ilma-alusten lupakirjat, jotka jäävät kansallisen sääntelyn piiriin. Kansallisiin yksityis-, ansio- ja liikennelentäjän lupakirjoihin ehdotetaan kuitenkin pääsääntöisesti sovellettavan lentomiehistöasetuksen 1178/2011 mukaisia vaatimuksia, joista on tarvittaessa mahdollista myöntää poikkeuksia kansallisen sääntelyn alaisten lupakirjojen osalta. Määräyksen vaatimukset lupakirjan hakemisesta ja lentopäiväkirjan pitämisestä koskevat myös EASA-lupakirjoja. Määräyshankkeen yhteydessä ehdotetaan kumottaviksi kansalliset kelpuutusmääräykset PEL M2-10 yölentokelpuutuksesta ja PEL M2-7 vesilentokelpuutuksesta. Sen sijaan määräys PEL M2-6 hinauslentäjän kelpuutuksesta on tarkoitus tässä vaiheessa säilyttää.

Trafi pyytää lausuntoja määräysluonnoksesta 15.8.2018 mennessä. Lausunnot voi toimittaa Trafin kirjaamoon sähköpostitse osoitteella kirjaamo (at) trafi.fi tai kirjeitse osoitteella Liikenteen turvallisuusvirasto, PL 320, 00101 Helsinki.

Suomen Moottorilentäjien Liitto pyytää jäseniltään perusteltuja kannanottoja määräysluonnoksesta, jotta liitto voi jättää jäsenkunnan näkemystä vastaavan lausunnon. Kommentit ja kannanotot voi lähettää hallitukselle osoitteeseen hallitus(a)smll.fi

ATOL 650 LSA kiertueella Suomessa

ATOL 650 LSA on otettu kaikkialla erittäin hyvin vastaan, niin yleisön, lehdistön kuin muiden alan toimijoiden keskuudessa.  Viimeksi AERO-messuilla Friedrichshafenissa maaliskuun puolivälin jälkeen pidetyillä ilmailumessuilla tämän maailman pohjoisimman lentokonetehtaan tuote herätti jälleen huomattavaa mielenkiintoa kaikkien messuvieraiden keskuudessa. Atol Avion Oy:n amfibiolentokone edustaa suomalaista osaamista ja innovatiivisuutta parhaimmillaan.

Saksasta paluumatka alkoi trailerilla mutta Helsinki-Malmin lentokentältä ATOL 650 LSA nousi jälleen siivilleen ja pysähtyi Lappeenrannassa, Mäntässä ja Oulussa matkallaan kotikentälle Rovaniemellä. Jokaisella pysähdyspaikalla oli odottamassa sankka ja innokas ilmailijaryhmä tutustumista lentokoneeseen.

Atol lensi Malmin lentokentältä Lappeenrantaan maanantai-iltana ja oli nähtävillä Lappeenrannan lentokentän 100-vuotisjuhlassa, jonka jälkeen lentäjä Ari Saarinen lensi koneen Mänttään,  Myllyrantaan iltapäivällä n. klo 16, jolloin yleisö pääsi  tutustumaan koneeseen henkilökunnan opastuksella.

Ouluun Atol jatkoi aamulla 9.5.2018 ja oli siellä nähtäville klo 12 – 14 ja Atol palasi kiertueeltaan kotiin Rovaniemelle iltapäivällä n. klo 17 samana päivänä. Paikalla oli myös BusinessOulun ja lehdistön edustajat tutustumassa ilma-alukseen. Linkki Kalevan juttuun tässä.

Alla videoklippi Oulun lentokentältä koneen laskeuduttua ja rullattua yleisilmailun asematasolle.

 

Ilmailijoiden sääilta

Ilmatieteen laitos järjesti Ilmailijoiden sääillan tiistaina 8.5.2018 toimitalossaan Helsingin Kumpulassa.

Tilaisuudessa esiteltiin laajasti Ilmatieteenlaitoksen palveluja ilmailun eri osa-alueille. Lentosäähavaintojärjestelmä ILMARIsta ja sen operatiivisesta käyttöönotosta runsaslukuinen yleisö sai selkeän kuvan heti tilaisuuden alussa.  ILMARI-järjestelmän kehitys on aloitettu vuonna 2013 ja sitä on testattu vuodesta 2015 alkaen rinnakkain
nykyjärjestelmän kanssa.

Säähän liittyviä erityisoloja käsiteltiin laajasti monien esimerkkien havainnollistamana sekä myös ilmiöiden syntymiseen vaikuttavia olosuhteita että kehitysprosesseja.

Low Level Forecast tullee lähitulevaisuudessa korvaamaan GAFOR-tekstiennusteet. LLF:ssä sääsuureet tullaan esittämään 2 tunnin aikajaksoissa sekä graafisena että tekstimuotoisena esityksenä. Ilmailijoiden käytössä LLF tullee olemaan syksyllä 2019.

Määräyspuolelta ajankohtaisina asioina käsiteltiin DTO-aikataulua, FCL-siirtymäaikoja, Ultra-MTOM-aikataulua, joista kaikista syntyi vilkas keskustelu.

Tilaisuuden lopuksi luotiin katsaus Ilmatieteen laitoksen organisaatioon, joka tuli voimaan vuoden alusta lähtien. Kuten Trafikin, myös Ilmatieteen laitos on Liikenne- ja viestintäministeriön (LVM) alainen valtion virasto.

Tilaisuuden materiaali on ladattavissa Ilmatieteen laitoksen sivuilla. Kiitoksia Ilmatieteen laitokselle ja erityisesti tilaisuuden järjestäjille ja esitelmöitsijöille.

Oulun seudun harraste- ja yleisilmailijoiden kevätkertaus

Perinteinen Oulun seudun harraste- ja yleisilmailijoiden kevätkertaus pidetään 15.5.2018 klo 19 alkaen Suomen Moottorilentäjien Liiton toimitiloissa osoitteessa Kauppiaantie 5,

Oulun lentoaseman lennonjohdon päällikkö, Jani Kuukasjärvi, käsittelee mm. seuraavia asioita;

  1. Vuoden 2017 haasteet ja onnistumiset
  2. Yleistä asiaa
  3. Kiitotien viimeistely
  4. Ilmavoimien leirit
  5.  Lennonjohdon aukiolot
  6. Ilmatilan käyttö
  7. Hyppytoiminta
  8. Dronetoiminta

Tilaisuudessa esitellään lennonjohdon terveisten jälkeen openflightmaps-projektin tilanne sekä seuraavat tavoitteet. EasyVFR-koulutusta on myös tarjolla niin tuleville, uusille kuin nykyisille käyttäjille.

EasyVFR

Paikka on siis entisen Oulunsalon kunnantalon valtuustosali toisessa kerroksessa.

Tervetuloa!