Talvi on tullut – ainakin pohjoiseen

Kun vuodenaika vaihtuu talveen muuttuu sekä lennonvalmistelu että lentotoiminnan luonne. AOPA Air Safety Institute on laatinut tietovisan, jotta voit saada käsityksen valmiudestasi talvilentotoimintaan. Voit osallistua siihen tämän linkin takaa.

Tragedian resepti – Accident case study

Kokematon VFR-pilotti päättää koettaa onneaan heikkenevässä säätilassa. Sellaiset päätökset eivät tavallisesti pääty hyvin ja tämäkin koituu koko perheen kohtaloksi. AOPA Air Safety Instituten videossa selvitetään yksityiskohtaisesti lennon vaiheet.

Ilmailun navigaatio- ja valvontalaitestrategia Suomessa 2019-2030 on julkaistu

SESAR
Suomen NAV/SUR-strategia on julkaistu. Suomen Moottorilentäjien Liitto antoi omat lausuntonsa syksyn aikana.
Tiivistettynä voidaan todeta seuraavaa:
 • Satelliittinavigaatiojärjestelmät, GNSS, SBAS, GBAS, eivät palvele vielä Suomea riittävällä tasolla mutta Suomen EGNOS-kattavuusongelman ratkaiseminen ja Galileo- ja EGNOS-palvelujen saaminen Suomeen mennee lähes ensi vuosikymmen puoliväliin saakka. Järjestelmän haavoittuvuudesta ja häiriöherkkyydestä on havaintoja ihan viime aikoina.
 • NDB tultaneen European ATM Master Plan mukaisesti NDB-asemat poistetaan vuoteen 2020 mennessä.
  Finavia ylläpitää omistamiaan lähestymiskäytössä olevia NDB-laitteita vuoteen 2020 saakka tai korkeintaan niiden käyttöiän loppuun asti.
 • VOR/DME-asemien määrä tullee vähenemään European ATM Master Planin mukaisesti ja
  vuoden 2020 jälkeen jäljelle jää vain ns. Minimum Operational Network (MON).
 • DME-laitteet tulevat säilymään GNSS-järjestelmän varamenetelmänä erityisesti RNAV 5-navigaatiokyvyn säilyttämiseksi GNSS-häiriöiden aikana.
 • ILS–tarkkuuslähestymisjärjestelmät tulevat säilymään vielä pitkään eikä suunnitelmia niiden
  poistamiseksi ole.

Harraste- ja yleisilmailun kannanotot ja tarpeet on jätetty strategiassa täysin huomiotta. Korpikenttien IFR-menetelmiä ei edes mainita saati ADS-B IN – järjestelmään liittyvän kanava 978 MHz tärkeydestä koko harraste- ja yleisilmailuyhteisölle.  ADS-B IN:n käyttöönotto ko. kanavan täydentämänä olisi merkittävä askel koko Suomen ilmailuturvallisuuden parantamiseksi. Turvamarginaalia lisäävät tekijät; tosiaikaisesti näkyvä muu liikenne, säätutkakuva, rajoitusalueiden tosiaikainen näkyvyys karttanäytössä ja reaaliaikaiset NOTAMit parantaisivat kaikkien ilmatilan käyttäjien turvallisuutta.

Ilmailun navigaatio- ja valvontalaitestrategia on luettavissa Trafin sivuilla tämän linkin takana. Suomen Moottorilentäjien Liiton lausunnot ovat luettavissa jäsenfoorumilla.

Trafin päätös ilmailulain 109 § mukaisista ilmatilamuutoksista

Liikenteen turvallisuusvirasto (Trafi) on vahvistanut ilmailulain 109 § mukaiset ilmatilamuutokset ilmatilarakenteisiin. Muutokset astuvat voimaan AIRAC-päivämäärällä 25.4.2019.

Linkki Trafin päätökseen ilmatilamuutoksista on täällä. Muutokset Suomen ilmatilarakenteeseen on esitetty täällä.

GA Online Survey – Euroopan laajuinen harraste- ja yleisilmailukyselytutkimus

GA Online Survey

IAOPA Europe on käynnistänyt yhdessä GAMA:n, General Aviation Manufacturers Association, ja EBAA:n, European Business Aviation Association, kanssa kaikki EASA-jäsenvaltiot kattavan kyselytutkimuksen, johon voit vastata osoitteessa https://www.surveymonkey.de/r/FRSKRVS

Anna oma panoksesi tutkimukseen ja vastaa jo tänään!

Lentoon! 2018 -seminaarin yhteenveto ja materiaalit

Lentoon! 2018 -seminaari pidettiin Oulunsalossa 27.10.2018 runsaan osanottajajoukon seuratessa koko päivän monipuolisia ja laaja-alaisia esityksiä. Jokaisessa esityksessä kantavana ajatuksena oli ennalta ehkäisevä turvallisuustyö ja osaamisen ylläpito ja jokaisessa korostui yhteisöllisyyden ja kerhotoiminnan merkitys harraste- ja yleisilmailulle.

Jukka-Pekka Kinos havainnollisti luennossaan ilmatilarakenteiden ja lentotoiminnan eroavaisuuksia ilmatilan käyttäjän kokemuksien ja tarpeiden näkökulmasta Euroopan ja USA:n välillä. Linkki hänen esitykseensä on tässä.

Jani Hottola valaisi EASA-määräysmaailmaa uuden koulutusorganisaationmallin DTOn osalta sekä Perusasetuksen muutosten kannalta. Erityisesti on huomattava vanhan Perusasetuksen Liite II ilma-alusten siirtyminen uudessa Perusasetuksessa Liite I ilma-aluksiksi. Janin esitys on katsottavissa tämän linkin takaa.

Jaakko Nuottokari puolestaan esitelmöi Ilmatieteenlaitoksen organisoitumisesta, ilmailusääpalveluista ja niiden alueellisesta tuotannosta ja pohjoismaisesta yhteistyöstä. Low Level Forecast ja sen sisältö tuli tutuksi yleisölle, joka päässee käyttämään palvelua syksystä 2019 alkaen. Ajankohtaan erinomaisesti sopien Jaakko palautti mieleen talveen liittyvät lentosäähän vaikuttavat ilmiöt unohtamatta muitakaan vuodenaikoja. Tähän erittäin tärkeään esitykseen voit tutustua täällä.

Esa Harju esitteli puheenvuorossaan EasyVFR-sovelluksen monipuolisia ominaisuuksia, joilla kaikilla lisätään turvamarginaalia sekä ennen lentoa että lennon aikana. EasyVFR:n ominaisuuksiin kuuluu mm. ääni- ja kuvaindikaattori lähestyvästä valvotusta tai muuten aktiivisesta ilmatilasta. Suomen Moottorilentäjien Liiton OpenFlightMaps-yhteistyön tulokset ovat puolestaan nähtävissä täällä. Linkki EasyVFR-esitykseen on tässä.

Yleisölle tarjotun kenttälounaan jälkeen oli vuorossa päivän ehkä odotetuin esitys. Anssi Rekula ja Ari Tolonen kertoivat avoimesti ja suoraan heinäkuisen ATOL 650 LSA -amfibiolentokoneen lennon valmistelusta, lentoolähdöstä ja muista lennon eri vaiheista. Anssi ja Ari jakoivat yleisölle esimerkillisesti kaiken lento-onnettomuudesta kokemansa ja oppimansa, jotta muillakin lentäjillä olisi mahdollisuus oppia heidän kokemuksistaan vaarojen ja onnettomuuksien välttämiseksi. Molempien pitkän kokemuksen ansiosta yleisö sai loogisen ja analyyttisen selonteon lennosta ja erityisesti onnettomuuden syistä ja seurauksista. Kiitokset Anssille ja Arille vaikuttavasta ja opettavaisesta esityksestä, joka on kaikkien luettavissa täällä.

Puskalentämisen anatomiaan tutustutti yleisön pitkän linjan ilmailija Antti Kontio. Jos Anssin ja Arin luennon jälkeen jokaisella lentäjällä on pitkät alushousut jalassa niin Antin luennon jälkeen varustukseen kuuluvat myös välihousut. Jo pelkät esityksen kuvat antanevat jokaiselle poutahaukalle, ainakin itselleni, kylmät väreet selkäpiihin pitkäksi aikaa. Haasteet ovat täysin toista luokkaa operoitaessa kelluke- tai suksikoneella erämaassa tiettömien taipaleiden takana kuin päällystetyiltä kiitoteiltä palveluiden ollessa käden ulottuvilla. Puskalentämisen haasteisiin ja vaatimuksiin voit tutustua tämän linkin takaa.

Suomen Moottorilentäjien Liitto kiittää kaikkia tilaisuudessa vierailleita esitelmöitsijöitä onnistuneesta tilaisuudesta.

Tilaisuus streamattiin verkkosovellusten kautta, joten sitä katsoa myös verkkotallenteena.  Youtube-linkit ovat

Twitter-linkki on tässä.

HUOM: Linkki 2 vaihtui teknisten ongelmien vuoksi. Lähetys löytyy myös Youtubesta hakusanalla ”IlmailuTV” ja/tai ”Lentoon! 2018”.

Linkkilista esityksiin:

Ilmailun säädösinfo 23.10.2018 – materiaalit

Säädösinfossa pidettyjen esitysten aineistot löytyvät nyt Trafin Internet-sivuilta: https://www.trafi.fi/tietopalvelut/tilaisuuksien_aineistot/ilmailun_saadosinfo_23.10.2018

Yleisön pyynnöstä dioihin on lisätty lyhenteiden selityksiä sopiviin kohtiin.

Trafin drone-uutiskirje: Uudet luonnokset eurooppalaisesta drone-sääntelystä ovat kommenttikierroksella

Eurooppalainen drone-lainsäädäntö on ottanut merkittäviä askeleita eteenpäin EASAn uuden perusasetuksen EU 1139/2018 sekä EU komission julkaisemien luonnosten Implementing Regulation ja Delegated Regulation muodossa.

Komission julkaisemien uusimpien sääntelyluonnosten kommentointiaika päättyy 5.11.2018.

Nyt käynnissä oleva kommentointikierros on oletettavasti viimeinen tilaisuus vaikuttaa tulevaan lainsäädäntöön, joten kannustamme suomalaisia toimijoita aktiiviseen kommentointiin. Mahdolliseen omaan kommenttiin on syytä liittää myös kunnolliset perustelut.

Delegated Regulation koskee markkinalainsäädäntöä ja sen liitteessä asetetaan teknisiä vaatimuksia markkinoilla myytäville Open-kategorian laitteille. Implementing Regulation ja sen liite asettavat säännöt miehittämättömän ilmailun toimijoille ja harrastajille.

Lisää drone-toiminnasta voit lukea Trafin Drone-uutiskirje Lokakuu 2018

Lentoon! -seminaari Oulussa 27.10.2018

Lentoon! -seminaarit ovat osa harraste- ja yleisilmailun turvallisuustyön toimintamallia ja niitä on järjestetty yhteistyössä Trafin, Finavian, Ilmatieteen laitoksen, Suomen Ilmailuliiton ja Suomen Moottorilentäjien Liiton kanssa. Tänä vuonna pääjärjestelyvastuussa on Suomen Moottorilentäjien Liitto.

Yleis- ja harrasteilmailun toimijat Trafi, Finavia, Ilmatieteen laitos, Suomen Ilmailuliitto SIL ja Suomen Moottorilentäjien Liitto SMLL ovat järjestäneet Lentoon! -lentoturvallisuusseminaareja vuodesta 2015 alkaen.

Seminaarin tavoitteena on koota yhteen aktiivisimmat ilmailunharrastajat ja levittää lentoturvallisuussanomaa kaikille ilmatilan käyttäjille. Tiivistettynä seminaarin pääkohdat ovat seuraavat;

 • Harrasteilmailun tila ja tulevaisuus
 • Yhteisöllisyys ja kerhotoiminta
 • Ilmatila, lentosää ja lennonvalmistelu
 • Ennaltaehkäisevä turvallisuustyö ja osaamisen ylläpito
 • Ajankohtaista säädösrintamalla

Ohjelma:

klo 10:00           Ilmatilan käyttäjän kokemukset ja tarpeet – JP Kinos
klo 10:30           EASA-määräysmaailma – DTO/BR/ – keskustelut esityksen päätteeksi – Trafi
klo 11:00           Sääennusteet ilmailussa – Ilmatieteenlaitos
klo 11:30           OpenFlightMaps ja EasyVFR ilmatilan kuvaajana – SMLL
klo 12:00           Lounas
klo 13:00           Lentäjän puheenvuoro – ATOL-onnettomuus – keskustelut esityksen päätteeksi
klo 14:00           Puskalentämisen anatomia – Antti Kontio
klo 16:00           Loppukeskustelu ja päätössanat – SMLL

Tilaisuus järjestetään Oulussa, Oulunsalon yhteisötalossa 27.10.2018 osoitteessa Kauppiaantie 5, 90460 Oulunsalo.

Ilmoittaudu tämän sivun oikeassa reunassa TILAISUUDET ja listaus, mikäli tulet paikan päälle.

Tilaisuus streamataan verkkosovellusten kautta, joten sitä voi seurata myös etänä.  Linkki videostreamiin on https://www.youtube.com/[linkki 1]  ja vaihtoehtoinen linkki on tässä: https://www.youtube.com/[linkki 2]

HUOM: Linkki 2 vaihtui teknisten ongelmien vuoksi. Lähetys löytyy myös Youtubesta hakemalla ”IlmailuTV” tai ”Lentoon! 2018”

 

 

Tervetuloa!

Ilmatilan hallinta -seminaarin materiaalit nyt Trafin verkkosivuilla

Tilaisuuden esitykset löytyvät Trafin verkkosivulta osoitteesta www.trafi.fi  –  Tietopalvelut – Tilaisuuksien aineistot. Sivulta löytyy myös palautekysely, johon vastaamalla autatte ilmatilan hallinnan yhteistyön kehittämisessä.

Toivomme myös kehitysehdotuksianne  ilmatilan hallinnasta viimeistään 26.10. Trafin kirjaamoon osoitteeseen kirjaamo (at) trafi.fi sekä kopio osoitteeseen kai.vaisanen (at) trafi.fi.